Planificació Familiar en Barcelona

Aquella dona que no vulgui quedar gestant o vulgui planificar el nombre i l’interval dels seus embarassos, després d’una revisió ginecològica i d’acord amb els gustos i els desitjos personals, se li aconsellarà quin és el sistema anticonceptiu més adequat per a ella.

Contraceptive Pills

Els més utilitzats avui dia són:

Mètodes de barrera

El més habitual avui dia és el preservatiu, que té a més el gran avantatge que preveu el contagi de les malalties de transmissió sexual.

DIU Hormonal

És un DIU que en comptes d'espiral de coure porta un dipòsit de progesterona d'alliberament lenta (és efectiu durant 5 anys). De col·locació igual que un DIU convencional, té l'avantatge que l'efectivitat és més alta, i que disminueix molt o fins i tot suprimeix la regla, efecte que també es fa servir en dones amb regles molt abundants amb finalitat terapèutica per regular-la, reduint de manera significativa la quantitat de sagnat. El tractament del mal de regla es beneficia també de la implantació d'aquest DIU, ja que pràcticament desapareix després de col·locar-lo. En el tractament de l'endometriosi està indicat en aturar-ne l'evolució. Tampoc cal menystenir que a la perimenopausa prevé el càncer d'endometri

Anticoncepció hormonal

Aquesta pot ser en forma de pastilles de presa diària, anell vaginal on l'absorció hormonal es realitza a través de la mucosa vaginal, o pegats en què l'absorció és transdèrmica, tots de molt alta efectivitat. Avui dia amb les noves formulacions són molt pocs efectes secundaris adversos. Cal tenir clar que els mètodes hormonals no prevenen les malalties de transmissió sexual.

Lligadura de trompes i vasectomia

Són mètodes quirúrgics, amb l'avantatge de ser permanents i els més segurs, i amb l'inconvenient que en la majoria dels casos són definitius, i requereix recórrer a una fecundació in vitro si es vol tenir un altre fill.

DIU de coure

Hi ha diversos models, depenent de la mida de l'úter i de la paritat. La seva col·locació es fa a la consulta i té una taxa d'efectivitat molt acceptable, tenint l'avantatge que no necessiten presa diària.

Implant subcutani al braç

Es col·loca a sota de la pell a la part interior del braç un petit cilindre que durant 3 anys va alliberant la quantitat necessària d'hormones per produir l'efecte anticonceptiu i moltes vegades desapareix la regla o queda molt disminuïda en quantitat. És reversible, i necessita una petita intervenció que es practica a la consulta amb anestèsia local tant per col·locar-la com per extraure-la.