Menopausa en Barcelona

La menopausa és el cessament de la menstruació, per esgotar l’ovari els ovòcits que contenia, i cessar la producció hormonal per part seva, la qual cosa comporta, a més del cessament de la regla , tot un ventall de manifestacions a curt, mitjà i llarg termini: sufocacions, sequedat vaginal, alteracions el son, alteracions de caràcter, depressió menopàusica, atrofia de pell i mucoses, descens de la libido, osteoporosi, augment del risc d’infart,…

Amb la prolongació de la vida, tots aquests processos que abans eren rars s’han convertit en habituals, ja que un gran nombre de dones del nostre entorn superen els 80 anys, amb la qual cosa el temps que viuen sense produir estrògens és superior als 30 anys, fet que comporta que tots els símptomes abans descrits evolucionin així com les seves conseqüències desfavorables.

Image Item
Image Item
Image Item

A part de les mesures higènicodietètiques que sempre són aconsellables i beneficioses, en moltes ocasions no són suficients per pal·liar les conseqüències de la falta d’estrògens, i és aconsellable recórrer als tractaments farmacològics.
Menopausa

Avui en dia, existeixen múltiples tractaments dirigits a esmenar la manca d’estrògens, amb molts bons resultats terapèutics. Hauríem d’individualitzar el tipus de tractament i la seva durada ,consensuant i informant-ne la dona, dels seus riscos i beneficis, i adequant-los als seus desitjos i necessitats.

Tots aquests tractaments exigeixen control per part del ginecòleg per evitar efectes adversos i una vigilància estricta de la mama, ja que , tot i que el tractament no ho provoqui, en cas d’aparèixer un càncer de mama, haurà de susprendre’s el tractament per ser el mateix , hormonodepenent.

En aquest camp sempre cal valorar els avantatges/inconvenients, informar la dona i fer allò que la pacient cregui més convenient per a ella.