Ginecología en Barcelona

      Ginecologia que literalment significa ciència de la dona i que en medicina, fa referència a l’especialitat mèdica i quirúrgica que tracta les malalties del sistema reproductor femení (úter, vagina i ovaris).

      També s’encarrega d’ajudar a transcórrer altres processos com la planificació familiar i la menopausa, així com donat que el ginecòleg és el metge més en contacte amb la dona ,ell mateix s’encarrega del control de les mames.

      En medicina un dels grans avenços  quant a prevenció va ser aconseguir que les dones es revisessin de forma periòdica. Gràcies a aquestes revisions, la mortaldat i la morbiditat de les malalties lligades a l’aparell genital femení i les mames van baixar de forma dràstica amb la conseqüent millora en qualitat de vida i longevitat.

Frotis Vaginal Primer Plano Mano Medico Sostiene Instrumentos Examen Ginecologico Ginecologo Que Trabaja Clinica Obstetricia Ginecologia

En una revisió ginecològica anual es realitzen de forma sistemàtica:

1

Citologia de triple presa i colposcòpia

permet el diagnòstic de lesions precancerígenes del coll de l’úter abans que evolucionin. Permetent la seva solució amb intervencions molt poc agressives que conservar l’úter i la seva capacitat reproductora. A més dins la prova en cas d’existir infeccions vaginals, són detectades permetent el seu tractament de forma adequada.

2

Tacte vaginal bimanual

Permet apreciar les característiques de l’úter i dels ovaris tant a nivell de forma com de consistència i mobilitat podent-ne apreciar: zones doloroses, irregulars, etc.

3

Palpitació mamària

Permet comprovar la normalitat de les mamess.

4

Ecografia transvaginal

Complementa el tacte bimanual donant la visió de l’úter des del seu interior i des ovaris amb les seves característiques.

5

Proves Complementàries

A més, si és convenient, es sol·licitaran proves complementàries com la mamografia (recomanable a partir dels 40 anys de forma sistemàtica), ecografia mamària, analítiques generals i/o hormonals, densitometries òssies i qualsevol altre prova que es consideri necessària per arribar al correcte diagnòstic del procés que s’estigui estudiant.

CIRUGÍA GINECOLÓGICA

En cas de precisar una intervenció, es duria a terme a la Clínica Corachán de Barcelona, que precisa dels recursos humans i d’infraestructures adequades per a cada tipus d’intervenció ginecològica, ja sigui per via vaginal, abdominal, laparoscòpica o histeroscòpica.

En cas de necessitat, la Clínica té una UCI i servei de Coronàries així com un ginecòleg de guàrdia 24 hores.

PLANIFICACIÓ FAMILIAR

Per a aquelles dones que no desitgen quedar gestants, després de la revisió i d’acord amb els seus gustos i desitjos, s’aconsellarà el sistema anticonceptiu més adequat per a les pacients, essent els més habituals:

  1. Mètodes de barrera: El més habitual d’avui en dia es el preservatiu, que té a més a més el gran avantatge que prevé el contagi de les malalties de transmissió sexual.
  2. Anticoncepció hormonal:Pot ser a través de pastilles que han de ser ingerides de forma diària, anell vaginal on l’absorció hormonal es realitza a través de la mucosa vaginal o pegats on l’absorció és transdèrmica.
  3. DIU de coure:Existeixen diferents models depenent de la mesura de l’úter, de si la dona ha tingut ja fills i de si el part ha sigut vaginal o per cesària. La seva col·locació es du a terme a la consulta i té una taxa d’efectivitat molt acceptable, tenint l’avantatge que no es pot oblidar.
  4. DIU Hormonal:De col·locació igual que el DIU convencional, té l’avantatge que la seva efectivitat és molt alta i que disminueix molt o inclús pot arribar a suprimir la menstruació, efecte que també s’utilitza en dones amb menstruacions abundants per regular-la.
  5. Lligadura de trompes i vasectomia: Són mètodes quirúrgics amb l’avantatge de ser permanents i més segurs.

ONCOLOGIA GINECOLÓGICA

En cas d’aparició d’un càncer tant genital com de mames, a la consulta es demanaran totes les proves necessàries per al correcte diagnòstic. Seguidament es procedirà a la consulta amb el servei d’oncologia (IDOC) i altres professionals si fos convenient. Es prendrà la decisió terapèutica més adequada informant i aconsellant la pacient. I en el seu cas s’operarà a la Clínica Corachán, que està dotada amb els recursos humans, equips i materials precisos per a aquest tipus d’intervencions com UCI, detecció del gangli sentinella, anatomia patològica intraoperatòria, clínica de dolor, banc de sang, etc.