Obstreticia en Barcelona

A Samaranch Consulta Ginecològica es realitzen tots els controls i proves relacionades amb l’embaràs, per part de l’equip mèdic, que a més també és el que atén els parts, que s’assisteixen a la Clínica Corachan de Barcelona, centre que està dotat de les infraestructures necessàries per a la seva correcta assistència, com és un equip de Llevadores altament qualificades, Unitat de Cures Intensives Neonatals amb Neonatòleg de guàrdia 24 hores els 365 dies de l’any, Sales de Parts i Quiròfans completament equipats, Banc de Sang, UCI d’adults, Etc.

Doctor Vista Lateral Modelo Anatomico

Al Centre totes les sales d’exploració estan dotades d’Ecògraf (2 d’ells 3D-4D) i el material necessari per als controls normals de la gestació. A més el Centre disposa de Cardiotocògraf per a monitoritzacions maternofetals, i hi ha un Ecògraf d’última generació (General Electric E-8-2011) per a la realització de les ecografies morfològiques, Doppler color i polsat , puncions d’amniocentesi precoç i tota exploració ecogràfica complexa que faci falta, la sala on està ubicat l’ecògraf està dotada d’una gran pantalla de plasma, de forma que la pacient i el seu acompanyant, puguin seguir en tot moment l’exploració que està realitzant l’Ecografista.

També es realitzen Ecografies 3-D-4-D, camp en el qual el Dr. Samaranch va ser pioner a Catalunya i ja té més de 20 anys d’experiència.

A l’actualitat, en cas de desitjar-ho, es pot procedir a la conservació de cèl·lules mare de la sang del cordó del recent nascut en un Banc Privat, o realitzar donació al Banc Públic del Banc de Teixits de Barcelona..

Tot el seguiment de l’embaràs,incloses les ecografies, puncions si s’escau, i la monitorització, es realitzen a la consulta amb la freqüència que requereix la gestant, intentant que el seu embaràs tan tranquil i feliç com sigui possible,medicalitzant el mínim imprescindible, i en cas de sorgir complicacions solucionar-les de la millor manera possible tant per al fetus com per a la mare, amb l’objectiu d’aconseguir, un nen sa amb uns pares feliços.

Mujer Embarazada Que Recibe Ecografia Estomago

Diagnóstic prenatal

Són una sèrie de proves que avaluen el risc deque el fetus tingui alguna patologia de tipus cromosomic o morfologic y que pot estar augment per antecedents personals o familiars, malalties hereditàries i l’edat de la dona.

L’objectiu és la detecció a l’úter dels defectes congènits. S’entén com a defecte congènit tota anomalia en el desenvolupament morfològic, estructural, funcional o molecular present en el moment del naixement,malgrat pugui manifestar-se posteriorment, ja sigui intern o extern, familiar o esporàdic, hereditari o no, únic o múltiple.

A Obstetrícia hi ha 2 tipus de tècniques per realitzar el diagnòstic prenatal: invasives i no invasives (ambdues es poden realitzar a la nostra consulta)

Invasives: impliquen cert risc de pèrdua fetal per lesió accidental a l’embaràs i aquest risc varia d’acord a la tècnica. Tenen un altíssim percentatge de certesa diagnòstica( cromosomopaties derivades de l’excés o defecte de cromosomes o alteracions estructurals dels cromosomes, síndromes de Down, Patau, Edwards, Crit de Chat, Klynefeter, etc.)i comprenen la punció de vellocitats corials (MVC) i la punció de líquid amniòtic (amniocentesi).

No invasives: sense riscos per al fetus però sols avaluen el risc (% de possibilitat) de malalties fetals secundàries a les trisomies 21 ( Síndrome de Down també anomenat Mongolisme, i trisomia18 que comporta la síndrome d’Edwards), no sent sensible a les altres alteracions cromosòmiques a través de l’ecografia (translucència nucal) i d’anàlisis bioquímics (triple screening). Actualmente han aparegut uns analisis en sang materna que donen una serie de cromosomes fetals amb molta fiabilitat.

Doctor Vista Lateral Modelo Anatomico

Analitzant aquests aspectes la dona ( i la seva parella) ha de decidir si justifica o no el diagnòstic prenatal.