EspañolEnglishFrench
93 204 01 01

Reproducció assistida

       Es defineix l’ esterilitat com la impossibilitat  que una parella obtingui un embaràs després d’un any de mantenir relacions sexuals sense utilitzar mètodes anticonceptius.

     S’estima que entre un 10% i un 15% de les parelles en edat fèrtil tindran alguna dificultat a l’hora de concebre (aproximadament 600.000 o 700.00 parelles a Espanya), la qual cosa suposa un increment del 25% respecte a les dades publicades fa una dècada.

      Malgrat l’increment del nombre de parelles que consulten, la taxa de fertilitat quasi  no s’ha modificat. El que realment ha sofert un intens canvi ha sigut la demografia de parelles en edat reproductiva. Existeix, sense cap mena de dubte, un canvi social que fa posposar la fertilitat de la parella.

      Reproducció assistidaA la nostra consulta, si ho considerem necessari, iniciarem els estudis per iniciar els estudis de diagnòstic d’esterilitat de la parella i la realització de les tècniques de Reproducció.

      El tracte és absolutament personalitzat, fugint en tot moment de massificacions i del problema  que “cada cop em visita un metge diferent”, ja que, creiem que tenir un sol interlocutor vàlid en aquesta situació tan estressant per a la parella és de gran ajuda, sense renunciar al suport de tots els professionals que intervenen dins del procés.A més l’ampli horari del centre permet adaptar-nos a les necessitats de la parella per alterar el mínim possible la seva vida tant a nivell laboral com personal, cosa que permet una màxima discreció, sempre desitjable en aquests casos.

      Després d’un primer estudi s’avalua el problema i s’aconsella a la parella el tractament o la tècnica més adequada per al seu cas:

En el curs de l’estudi es realitzaran:
      1.-  Exploració ginecològica completa a la dona.
      2.-  Espermiograma de l’home que inclou cariotipus.
      3.-  Analítica general i hormonal de la  dona on s’inclou el cariotipus.
      4.-  Histerosalpingografia. Radiografia amb contrast de la cavitat uterina i les trompes.
      5.-  En alguns casos quan és aconsellable practicar una laparoscòpia diagnòstica a la dona quan es sospita la presència d’endometriosi i/o adherències a les trompes. La prova consisteix a introduir una òptica a l’abdomen per veure úter, trompes i ovaris, i es realitza al quiròfan amb anestèsia.       

Tècniques i tractaments:
 

1- Inducció de l’ovulació.

     Es realitza mitjançant medicació, en pacients en les quals s’ha vist que no ovulen o els cicles de les quals són molt llargs.

Reproducció assistida2- Inseminacions amb semen de parella (IAC)
      En aquest cas es poden realitzar amb ovulació espontània o, en cas de voler més efectivitat, amb inducció d’ovulació. S’indueix l’ovulació a la dona, i el dia adequat s’introdueix el semen degudament preparat (Capacitat)a l’interior de l’úter, amb la qual cosa s’aconsegueix que le semen hi sigui el dia apropiat, es prepara i es diposita al fons de  l’úter amb la qual cosa evitem el seu pas pel moc cervical, que en algunes ocasions, dificulta el seu ascens, i permet augmentar la possibilitat d’embaràs.

3- Inseminacions amb semen de donant(IAD):
      Igual que s’ha indicat a l’apartat anterior però, ja sigui per absència de parella masculina , o sigui perquè el semen de la parella no te espermatozous viables, cal recórrer a aquesta tècnica. En aquest cas al donant d’esperma se li ha realitzat una història clínica i analítica que inclou serologies i espermiograma per tal de descartar en la mesura que sigui possible qualsevol tipus de malaltia transmissible al fetus.

Les tècniques descrites fins ara es duen a terme en la consulta (la capacitació del semen es realitza al Laboratori d'Andrologia de CIRH amb el qual la consulta té signat un conveni de col·laboració).4- FIV-ICSI (Fecundació in vitro amb/sense microinjecció espermàtica):
      En aquest cas s’indueix una hiperestimulació ovàrica controlada a la dona, per a l’obtenció d’òvuls mitjançant punció dels fol·licles ovàrics a través de vagina amb control ecogràfic i amb sedació. Una vegada obtinguts, es fecunden al laboratori amb el semen de la parella i posteriorment, una vegada obtinguts embrions, aquests s’introdueixen a l’úter al través del seu coll. La fecundació es pot realitzar posant en contacte l’òvul amb l’esperma en una placa de vidre (In Vitro), o bé agafant els espermes un a un amb una microagulla amb control microscòpic i després punxant l’òvul i depositant l’espermatozou al seu interior per tal  que es produeixi la fecundació (ICSI).

5- Ovodonació:
      En aquest cas s’estimula una donant a la qual s’hauran realitzat els mateixos controls als quals ens hem referit per al donant d’esperma, i els òvuls que s’obtinguin es fecundaran amb l’esperma de la parella. Una vegada obtinguts els embrions es transferiran a la pacient a la qual s’haurà preparat convenientment per a la seva recepció.

6- Recepció d’embrions donats:
      Es tracta de la recepció per part d’una dona d’embrions que no són genèticament d’ ella ni de la seva parella, si n’hi hagués. Aquests embrions són el resultat de la donació dels mateixos per part de parelles a qui no els hi transferiran.

Reproducció assistida7- Congelació d'embrions:
      En cas que , fruit d’una FIV, el nombre d’embrions aconseguits sigui superior als dels que es van a transferir, existeix la possibilitat de congelar-los i posteriorment, al cap  del temps, descongelar-los i transferir-los quan ho desitgi la parella, o bé després de la primera transferència en cas de no quedar gestant, o bé al cap d’uns anys si ha quedat gestant en la primera transferència.

8- Vitrificació d’òvuls.
      En cas de ser necessari que una dona s’hagi de sotmetre a quimioteràpia i/o radioteràpia i desitgi conservar els seus òvuls sense que s’afectin per les teràpies citades , avui en dia existeix la possibilitat de conservar els òvuls per poder ser utilitzats per la pacient un cop curada de la malaltia que l’ha portada a la necessitat de realitzar-se aquests tractaments. De la mateixa manera, la dona que per motius personals vulgui conservar els seus òvuls vitrificats per ser utilitzats més endavant pot beneficiar-se d’aquesta tècnica

Quant a les tècniques descrites en els apartats 4 a 6 que requereixen laboratori de "in vitro" el Dr. Samaranch ha estat col·laborador de CIRH des de la seva fundació, havent signat el corresponent contracte.
 
També les tècniques que requereixen quiròfan, es duen a terme a la clínica Corachán de Barcelona, centre referencial del Dr. Samaranch.

 

Serveis

Ginecología Barcelona
Planificación Familiar Barcelona
Reproducción asistida Barcelona
SottoPelle Barcelona
Tratar Patología mamaria  Barcelona
Menopausia Barcelona
Ecografías Barcelona
Endocrinología y Nutrición Barcelona
Láser ginecológico Barcelona
Obstetricia Barcelona