EspañolEnglishFrench
93 204 01 01

Ginecologia

      Ginecologia que literalment significa ciència de la dona i que en medicina, fa referència a l’especialitat mèdica i quirúrgica que tracta les malalties del sistema reproductor femení (úter, vagina i ovaris).

      També s’encarrega d’ajudar a transcórrer altres processos com la planificació familiar i la menopausa, així com donat que el ginecòleg és el metge més en contacte amb la dona ,ell mateix s’encarrega del control de les mames.

      En medicina un dels grans avenços  quant a prevenció va ser aconseguir que les dones es revisessin de forma periòdica. Gràcies a aquestes revisions, la mortaldat i la morbiditat de les malalties lligades a l’aparell genital femení i les mames van baixar de forma dràstica amb la conseqüent millora en qualitat de vida i longevitat.

      Ginecologia L’objectiu principal de dur a terme la revisió ginecològica de forma anual és diagnosticar de forma precoç els possibles problemes que poder arribar a curar, des d’infeccions vaginals i/o uterines, patologia benigna de vagina, úter, ovaris i mama, que en estadis inicials són tractaments no molt agressius que poden curar-se, però que si es deixen evolucionar sense posar-hi remei, tenen un pronòstic molt més incert i el seu tractament és molt més agressiu.

En una revisió ginecològica anual es realitzen de forma sistemàtica:

      1- Citologia de triple presa i colposcòpia: permet el diagnòstic de lesions precancerígenes del coll de l’úter abans que evolucionin. Permetent la seva solució amb intervencions  molt poc agressives que conservar l’úter i la seva capacitat reproductora.

      A més dins la prova en cas d’existir infeccions vaginals, són detectades permetent el seu tractament de forma adequada.

      2- Tacte vaginal bimanual: permet apreciar les característiques de l’úter i dels ovaris tant a nivell de forma com de consistència i mobilitat podent-ne apreciar: zones doloroses, irregulars, etc.

      3- Palpitació mamària: permet comprovar la normalitat de les mamess.Ginecologia

      4- Ecografia transvaginal: complementa el tacte bimanual donant la visió de l’úter des del seu interior i des ovaris amb les seves característiques.

      5- A més, si és convenient, es sol·licitaran proves complementàries com la mamografia (recomanable a partir dels 40 anys de forma sistemàtica), ecografia mamària, analítiques generals i/o hormonals, densitometries òssies i qualsevol altre prova que es consideri necessària per arribar al correcte diagnòstic del procés que s’estigui estudiant.

CIRUGIA GINECOLÓGICA

      En cas de precisar una intervenció, es duria a terme a la Clínica Corachán de Barcelona, que precisa dels recursos humans i d’infraestructures adequades per a cada tipus d’intervenció ginecològica, ja sigui per via vaginal, abdominal, laparoscòpica o histeroscòpica.

     En cas de necessitat, la Clínica té una UCI i servei de Coronàries així com un ginecòleg de guàrdia 24 hores.

 

PLANIFICACIÓ FAMILIAR

      Per a aquelles dones que no desitgen quedar gestants, després de la revisió i d’acord amb els seus gustos i desitjos, s’aconsellarà el sistema anticonceptiu més adequat per a les pacients, essent els més habituals:

      Ginecologia1- Mètodes de barrera: El més habitual d’avui en dia es el preservatiu, que té a més a més el gran avantatge que prevé el contagi de les malalties de transmissió sexual.

      2- Anticoncepció hormonal: Pot ser a través de pastilles que han de ser ingerides de forma diària, anell vaginal on l’absorció hormonal es realitza a través de la mucosa vaginal o pegats on l’absorció és transdèrmica.

      3- DIU de coure: Existeixen diferents models depenent de la mesura de l’úter, de si la dona ha tingut ja fills i de si el part ha sigut vaginal o per cesària. La seva col·locació es du a terme a la consulta i té una taxa d’efectivitat molt acceptable, tenint l’avantatge   que no es pot  oblidar.

      4- DIU Hormonal: De col·locació igual que el DIU convencional, té l’avantatge que la seva efectivitat és molt alta i que disminueix molt o inclús pot arribar a suprimir la menstruació, efecte que també s’utilitza en dones amb menstruacions abundants per regular-la

      5- Lligadura de trompes i vasectomia: Són mètodes quirúrgics amb l’avantatge de ser permanents i més segurs.

ONCOLOGIA GINECOLÒGICA

      En cas d’aparició d’un càncer tant genital com de mames, a la consulta es demanaran totes les proves necessàries per al correcte diagnòstic. Seguidament es procedirà a la consulta amb el servei d’oncologia (IDOC) i altres professionals si fos convenient. Es prendrà la decisió terapèutica més adequada informant i aconsellant  la pacient. I en el seu cas s’operarà a la Clínica Corachán, que està dotada amb els recursos humans, equips i materials precisos per a aquest tipus d’intervencions com UCI, detecció del gangli sentinella, anatomia patològica intraoperatòria, clínica de dolor, banc de sang, etc.

Serveis

Ginecología Barcelona
Planificación Familiar Barcelona
Reproducción asistida Barcelona
SottoPelle Barcelona
Tratar Patología mamaria  Barcelona
Menopausia Barcelona
Ecografías Barcelona
Endocrinología y Nutrición Barcelona
Láser ginecológico Barcelona
Obstetricia Barcelona