EspañolEnglishFrench
93 204 01 01

Obstetricia

Obstetricia     A Samaranch Consulta Ginecològica es realitzen tots els controls i proves relacionades amb l’embaràs, per part de l’equip mèdic, que a més també és el que atén els parts, que s’assisteixen a la Clínica Corachan de Barcelona, centre que està dotat de les infraestructures necessàries per a la seva correcta assistència, com és un equip de Llevadores altament qualificades, Unitat de Cures Intensives Neonatals amb Neonatòleg de guàrdia 24 hores els 365 dies de l’any, Sales de Parts i Quiròfans completament equipats, Banc de Sang, UCI d’adults, Etc.


      Al Centre totes les sales d’exploració estan dotades d’Ecògraf (2 d’ells 3D-4D) i el material necessari per als controls normals de la gestació. A més el Centre disposa de Cardiotocògraf per a monitoritzacions maternofetals, i hi ha un Ecògraf d’última generació (General Electric E-8-2011) per a la realització de les ecografies morfològiques, Doppler color i polsat , puncions d’amniocentesi precoç i tota exploració ecogràfica complexa que faci falta, la sala on està ubicat l’ecògraf està dotada d’una gran pantalla de plasma, de forma que la pacient i el seu acompanyant, puguin seguir en tot moment l’exploració que està realitzant l’Ecografista.

       També es realitzen Ecografies 3-D-4-D, camp en el qual el Dr. Samaranch va ser pioner a Catalunya i ja té més de 20 anys d’experiència.

     A l’actualitat, en cas de desitjar-ho, es pot procedir a la conservació de cèl·lules mare de la sang del cordó del recent nascut en un Banc Privat, o realitzar donació al Banc Públic del Banc de Teixits de Barcelona..

Obstetricia
     Tot el seguiment de l’embaràs,incloses les ecografies, puncions si s’escau, i la monitorització, es realitzen a la consulta amb la freqüència que requereix la gestant, intentant que el seu embaràs tan tranquil i feliç com sigui possible,medicalitzant el mínim imprescindible, i en cas de sorgir complicacions solucionar-les de la millor manera possible tant per al fetus com per a la mare, amb l’objectiu d’aconseguir, un nen sa amb uns pares feliços.

 

Diagnóstic prenatal

      Són una sèrie de proves que avaluen el risc deque el fetus tingui alguna patologia de tipus cromosomic o morfologic y que pot estar augment per antecedents personals o familiars, malalties hereditàries i l’edat de la dona.

      L’objectiu és la detecció a l’úter dels defectes congènits. S’entén com a defecte congènit tota anomalia en el desenvolupament morfològic, estructural, funcional o molecular present en el moment del naixement,malgrat pugui manifestar-se posteriorment, ja sigui intern o extern, familiar o esporàdic, hereditari o no, únic o múltiple.

      Obstetricia

     A Obstetrícia hi ha 2 tipus de tècniques per realitzar el diagnòstic prenatal: invasives i no invasives (ambdues es poden realitzar a la nostra consulta)

     1- Invasives: impliquen cert risc de pèrdua fetal per lesió accidental a l’embaràs i aquest risc varia d’acord a la tècnica. Tenen un altíssim percentatge de certesa diagnòstica( cromosomopaties derivades de l’excés o defecte de cromosomes o alteracions estructurals dels cromosomes, síndromes de Down, Patau, Edwards, Crit de Chat, Klynefeter, etc.)i comprenen la punció de vellocitats corials (MVC) i la punció de líquid amniòtic (amniocentesi).

      - No invasives: sense riscos per al fetus però sols avaluen el risc (% de possibilitat) de malalties fetals secundàries a les trisomies 21 ( Síndrome de Down també anomenat Mongolisme, i trisomia18 que comporta la síndrome d’Edwards), no sent sensible  a les altres alteracions cromosòmiques a través de l’ecografia (translucència nucal) i d’anàlisis bioquímics (triple screening). Actualmente han aparegut uns analisis en sang materna que donen una serie de cromosomes fetals amb molta fiabilitat.

      Analitzant aquests aspectes la dona ( i la seva parella) ha de decidir si justifica o no el diagnòstic prenatal.

Serveis

Ginecología Barcelona
Planificación Familiar Barcelona
Reproducción asistida Barcelona
SottoPelle Barcelona
Tratar Patología mamaria  Barcelona
Menopausia Barcelona
Ecografías Barcelona
Endocrinología y Nutrición Barcelona
Láser ginecológico Barcelona
Obstetricia Barcelona